charity

خیریه باران مهر

خیریه باران مهر علوی، با هدف فقر زدایی در سال 1399 به شماره ثبت 6275 به شناسه ملی 14009481725 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان به تایید رسید سپس با اخذ مجوز فعالیت از وزارت کشور(استانداری اصفهان) به عنوان یک تشکل مردم نهاد خیریه، توانستیم گامهایی در جهت فقر زدایی برداریم، که آمار آن در انتهای سایت قابل مشاهده است، مردم عزیز و مهربان، ما هر چه داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم و تقدیم وجود زیبای نیازمندان و محرومان نمودیم، با کمک و یاری شما خیرین عزیز این گام را بلندتر، اساسی تر و زیباتر تکمیل خواهیم نمود، پس به ما بپیوندید.

خیریه باران مهر علوی به وسیله همکاران و داوطلبان خود، برنامه‌های متنوعی را برای ارتقای سطح زندگی نیازمندان اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل تأمین امکانات بهداشتی، توزیع لوازم تحصیلی، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره روانشناختی است. همچنین، این خیریه در تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، پوشاک و مسکن نیز فعالیت می‌کند

 

کارآفرینی:

مرکز توانمندسازی وکارآفرینی زنان سرپرست خانوار این خیریه با هدف آموزش و بکارگیری بانوان و در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعالیت می نماید و سعی بر این نموده تا در کنار این امر ، دیگر نیازمندی های خانواده ها را نیز برطرف نماید
152754-OVGT86-107