پویش آرزوی ایتام

پویش آرزوی ایتام

پویش آرزوی ایتام

پویش ارزوی ایتام، با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست و یتیم برگزار می‌شود هدف اصلی این پویش، برآورده کردن ارزوهای کودکان یتیم و بدسرپرست است. این ارزوها می‌تواند شامل دستیابی به آموزش مناسب، بهبود وضعیت سلامتی، داشتن شرایط مناسب زندگی و دسترسی به فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت در آینده باشد. با حمایت از این پویش، شما کمک می‌کنید تا این ارزوها برای کودکان یتیم و بدسرپرست به واقعیت تبدیل شوند و آن‌ها را به یک زندگی بهتر و پرامیدتر هدایت کنید.