از هم اکنون تا عید غدیر
زیبایی خیرات شما عزیزان به تصویر کشیده شد
به لطف مولا امیرالمومنین ع ، حامی ایتام شهرمان هستیم