نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
و حضور خیریه باران مهر علوی
و اهدای جهیزیه بمناسبت ایام دهه کرامت