در غرب اصفهان از خیابان آتشگاه به سمت خمینی شهر شروع به حرکت می کنیم و 8 کیلومتر این راه را ادامه می دهیم تا به کوهی برسیم که در بالای آن یک بنای هزاران ساله به نام آتشگاه خودنمایی می کند ارتفاع کوه حدود 100 متر می باشد و از بالای آن شهر اصفهان  تا کیلومترها قابل مشاهده است، این بنا یکی از هفت آتشکده بزرگ و مهم دوره ساسانیان است. نخستین بار موبدی زرتشتی به نام رشید شهمردان و سپس دکتر علیرضا جعفری زند و میترا آزاد به بررسی این بنا پرداختند و نتایج بررسی و کاوش انجام شده در کتابی با عنوان اصفهان پیش از اسلام منتشر شده است  این سازه دارای پنج طبقه بوده است که اکنون فقط دو طبقه از آن باقی مانده است و  آثاری از ستون‌های بلند و محکم در آن قابل‌مشاهده است ،جنس این بنا از خشت است و در لایه های خشت برای استحکام، از نی هم استفاده شده است  در گذشته اتاقهای بیشتری در این بنا وجود داشته است که بقایای آن امروزه قابل مشاهده است در بالای تپه، بنایی گرد وجود دارد که نقطه اوج این مجموعه باستانی است  این اتاق دارای هشت گوشه است که در هر گوشه یک پنجره به سمت بیرون دارد و موبدان زرتشتی آتش را در آن قرار می داده اند.

در گذشته این بنا مورد بی مهری قرار گرفته بود و هیچ گونه حفاظتی از آن نمی شد و سوراخهای متعددی در آن قابل مشاهده است که به وسیله گنج یابان حفر شده است، چندین سال است که با همت اداره میراث فرهنگی اصفهان دور تا دور آن حصاری کشیده شده و مورد حفاظت قرار گرفته است

این بنا نیاز به مرمت و بازسازی دارد تا به عنوان میراث گذشتگان سرزمین مقدس ایران برای نسلهای بعد، پابرجای بماند.

نویسنده: شیرانی