افتتاح مرکز کار افرینی

افتتاح مرکز کارآفرینی و توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار در خیریه باران‌مهر‌علوی

افتتاح مرکز کارآفرینی و توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار در خیریه باران مهر علوی به مناسبت مبعث رسول اکرام(ص) توانستیم این مرکز را به لطف جمعی از خیرین بزرگوار و دعای شما مردم عزیز افتتاح کنیم. این مرکز با بکارگیری 20 نفر بصورت مستقیم و 20 نفر بصورت غیر مستیم از زنان سرپرست خانوار شروع به کار کرده اند  و امیدواریم با کمک شما خیرین عزیز این مجموعه را گسترش دهیم تا کمکی کوچک به بانوان بزرگوار و قوی کشورمان کنیم.